مدیریت حافظه (پارتیشن بندی ایستا و پویا و مبادله)

مدیریت حافظه (پارتیشن بندی ایستا و پویا و مبادله)

توضیحات

در جلسه یازدهم نکته و تست سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «مدیریت حافظه (پارتیشن بندی ایستا و پویا و مبادله)»، فصل هفتم درس سیستم عامل مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 9 تست منتخب کنکور و تألیفی مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان800,000 تومان

نکته و تست سیستم عامل

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.