حافظه مجازی (2)

حافظه مجازی (2)

توضیحات

در جلسه سیزدهم نکته و تست سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «حافظه مجازی (2)»، بخش دوم از سه بخش فصل هشتم (آخر) درس سیستم عامل مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 20 تست منتخب کنکور و تألیفی مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان800,000 تومان

نکته و تست سیستم عامل

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.