فصل سوم: ب) چندنخی

فصل سوم: ب) چندنخی

توضیحات

در جلسه چهارم نکته و تست سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «چندنخی»، بخش دوم از فصل سوم درس سیستم عامل، مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 30 تست منتخب شامل تست‌های منتخب دهه 80 و کلیه تست‌های دهه 90 کنکور مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات (12 تست) و نیز 18 تست تألیفی مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان800,000 تومان

نکته و تست سیستم عامل

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.