فصل سوم: الف) فرایندها و وضعیت آنها

فصل سوم: الف) فرایندها و وضعیت آنها

توضیحات

در جلسه سوم نکته و تست سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «فرایندها و وضعیت آنها»، بخش اول از فصل سوم درس سیستم عامل، مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 20 تست منتخب شامل تست‌های منتخب دهه 70 و کلیه تست‌های دهه 80 و 90 کنکور مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات (5 تست) و نیز 15 تست تألیفی مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان800,000 تومان

نکته و تست سیستم عامل

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.