حرکت، سرعت و مسافت

حرکت، سرعت و مسافت

توضیحات

درس استعداد تحصیلی از مهم‌ترین دروس عمومی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی است. در جلسه ششم درس استعداد تحصیلی استاد طورانی با عنوان «حرکت، سرعت و مسافت»، فصل مهم معادله مسافت از کتاب استعداد تحصیلی دکتری استاد طورانی تدریس می‌شود. ابتدا سرعت متوسط و روابط مربوطه تدریس می‌شود. سپس مبحث سرعت متوسط و میانگین حسابی سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنگاه جهت متحرک‌ها و متحرک‌های هم جهت و غیر هم جهت و روابط مربوطه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.همچنین در این موضوع 5 قضیه تدریس شده و 8 تست نیز مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس سرعت زاویه‌ای شرح داده شده و یک تست نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. سپس مبحث متحرک در ماده جریان‌دار تدریس شده و 6 تست نیز در این مورد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

استعداد تحصیلی (GMAT) دکتری

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.