درک مطلب (Reading Comprehension)

درک مطلب (Reading Comprehension)

توضیحات

درس استعداد تحصیلی از مهم‌ترین دروس عمومی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی است. در جلسه دوم درس استعداد تحصیلی استاد طورانی با عنوان «درک مطلب (Reading Comprehension)»، فصل اول از کتاب استعداد تحصیلی دکتری استاد طورانی تدریس می‌شود. ابتدا مهارت‌های اولیه خواندن شرح داده می‌شود. سپس مطالب مهمی چون انواع متون، الگوهای ساختاری، کلمات متغیر، یادداشت‌برداری از متن، خط کشیدن زیر کلمات یا دایره کشیدن دور کلمات، تمرکز حین خواندن و رویکرد به متون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، راه حل مناسب برای حمله به یک متن درک مطلب ارائه می‌گردد و چهار اصل اساسی درک مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در مورد انواع سؤالات درک مطلب صحبت می‌شود. بعد از آن روش سه مرحله‌ای برای بررسی متون درک مطلب ارائه می‌شود و در انتها ساختار استدلال‌های عمومی در متون درک مطلب مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. همچنین در طی تدریس این فصل 14 تست نمونه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

استعداد تحصیلی دکتری (GMAT)

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.