سؤالات هوش

سؤالات هوش

توضیحات

درس استعداد تحصیلی از مهم‌ترین دروس عمومی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی است. در جلسه سوم درس استعداد تحصیلی استاد طورانی با عنوان «سؤالات هوش»، مبحث هوش از کتاب استعداد تحصیلی دکتری استاد طورانی تدریس می‌شود. دز آزمون استعداد تحصیلی دکترا در همه گروه‌ها حداقل یک سؤال از 7 سؤال بحش چهارم (کمّی) از مبحث هوش است. در این جلسه ابتدا رابطه بین اعداد در دنباله تدریس شده و 4 تست در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس الگوی ارقام اعداد در دنباله ارائه شده و 3 تست در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. پس از آن الگوی ترکیب دنباله‌های عددی درس داده شده و 2 تست در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. بعد از آن الگوی چندقلوهای همسان تدریس شده و 4 تست در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس الگوی قلب چندقلوهای همسان تدریس شده و 5 تست نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. در گام ششم، الگوی رابطه اعداد با اضلاع در شکل‌ها مورد بحث قرار گرفته و 2 تست نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. هفتمین الگوی بیان شده، حرکت اعداد در شکل‌ها است که در مورد آن نیز 2 تست مطرح و حل می‌شود. در گام هشتم، الگوی اعداد در معادلات مورد بحث قرار گرفته و 2 تست نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس در گام نهم، الگوی حروف در کلمات مورد بررسی قرار گرفته و 2 تست نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. همچنین 2 تست نمونه دیگر مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

استعداد تحصیلی دکتری (GMAT)

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.