سؤالات نیازمند تشکیل معادله و حل آن

سؤالات نیازمند تشکیل معادله و حل آن

توضیحات

درس استعداد تحصیلی از مهم‌ترین دروس عمومی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی است. در جلسه چهارم درس استعداد تحصیلی استاد طورانی با عنوان «سؤالات نیازمند تشکیل معادله و حل آن»، مبحث حل معادله از کتاب استعداد تحصیلی دکتری استاد طورانی تدریس می‌شود. ابتدا تبدیل عبارت به معادله مورد بحث قرار می‌گیرد و بیش از 10 مثال در مورد آن زده می‌شود. سپس مبحث تقسیم به نسبت با چند مثال شرح داده می‌شود. در انتها 21 تست نمونه در مورد تشکیل معادله مطرح و حل تشریحی آنها به تقصیل ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

استعداد تحصیلی دکتری (GMAT)

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.