مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دکترای مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

ابزار های مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

سازمان سنجش آموزش کشور برای داوطلبانی که قصد ورود به دوره تحصیلات تکمیلی دکتری مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار را دارند، رشته و گرایش جداگانه ای را در آزمون دکتری قرار داده است. در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. دفترچه دوم شامل دروس تخصصی سطح کارشناسی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و دروس تخصصی سطح کارشناسی ارشد (سیستم عامل پیشرفته و پایگاه داده پیشرفته) است. در سوالات درس سیستم عامل پیشرفته به وضوح از درس سیستم عامل دوره کارشناسی نیز چند سؤال می آید. بنابراین این دسته از داوطلبان باید 7 درس را مطالعه نمایند. فرآیند پذیرش دکتری متفاوت از سایر آزمون ها بوده و دارای مرحله مصاحبه نیز می باشد.

دوره های مهندسی کامپیوتر - نرم افزار پرلایک

اساتید مهندسی کامپیوتر - نرم افزار پرلایک