پایگاه داده
placeholder

دوره های پایگاه داده پرلایک

ابزار های پایگاه داده

پایگاه داده

از سال 1402 در سوالات درس پایگاه داده پیشرفته به وضوح از درس پایگاه داده دوره کارشناسی نیز چند سؤال می آید. بنابراین داوطلبان کنکور دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم افزار باید 8 درس (زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، سیستم عامل، سیستم عامل پیشرفته، پایگاه داده و پایگاه داده پیشرفته) را مطالعه نمایند. چون در کنکور دکترا سؤالات درس پایگاه داده کارشناسی بسیار ساده تر از سؤالات پایگاه داده پیشرفته است و حدود درس پایگاه داده کارشناسی مشخص تر است به این دسته از داوطلبان اکیداً توصیه می شود که درس پایگاه داده را نیز کامل یاد بگیرند.

اساتید پایگاه داده پرلایک