پایگاه داده پیشرفته
پایگاه داده پیشرفته

دوره های پایگاه داده پیشرفته پرلایک

ابزار های پایگاه داده پیشرفته

پایگاه داده پیشرفته

درس پایگاه داده پیشرفته یکی از مهم ترین دروس کنکور دکترای مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار است. در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. دفترچه دوم شامل 20 سؤال از دروس تخصصی سطح کارشناسی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و 25 سؤال از دروس تخصصی سطح کارشناسی ارشد (سیستم عامل پیشرفته 15 سؤال و پایگاه داده پیشرفته 10 سؤال) است.

اساتید پایگاه داده پیشرفته پرلایک