معرفی دروس ساختمان داده و الگوریتم و ریاضیات پایه

معرفی دروس ساختمان داده و الگوریتم و ریاضیات پایه

توضیحات

معرفی دروس ساختمان داده و الگوریتم و ریاضیات پایه

هزینه دوره:
2,400,000 تومان1,920,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.

دوره ساختمان داده و الگوریتم استاد محمد انصاری

ساختمان داده و الگوریتم

: