مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
دکترای مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

ابزار های مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

سازمان سنجش آموزش کشور برای داوطلبانی که قصد ورود به دوره تحصیلات تکمیلی دکتری مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش مصنوعی را دارند، رشته و گرایش جداگانه ای را در آزمون دکتری قرار داده است. در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. دفترچه دوم شامل دروس تخصصی سطح کارشناسی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و دروس تخصصی سطح کارشناسی ارشد (یادگیری ماشین و شناسایی الگو) است. فرآیند پذیرش دکتری متفاوت از سایر آزمون ها بوده و دارای مرحله مصاحبه نیز می باشد.

دوره های مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی پرلایک

اساتید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی پرلایک