ساختمان داده و الگوریتم
ساختمان داده و الگوریتم

دوره های ساختمان داده و الگوریتم پرلایک

ابزار های ساختمان داده و الگوریتم

ساختمان داده و الگوریتم

دروس ساختمان داده و الگوریتم دوتا از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دکترای مهندسی کامپیوتر و دکترای فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. دروس ساختمان داده و الگوریتم به همراه درس هوش مصنوعی در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند. دو درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها در کنکور دکترا از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.

اساتید ساختمان داده و الگوریتم پرلایک