یادگیری ماشین
placeholder

دوره های یادگیری ماشین پرلایک

ابزار های یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

درس یادگیری ماشین یکی از مهم ترین دروس کنکور دکترای مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی است. در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. دفترچه دوم شامل دروس تخصصی سطح کارشناسی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و دروس تخصصی سطح کارشناسی ارشد (یادگیری ماشین و شناسایی الگو) است.

اساتید یادگیری ماشین پرلایک