دکتر سید وهاب شجاع الدینی
پرلایک

دکتر سید وهاب شجاع الدینی

سید وهاب شجاع الدینی، دانشیار پژوهشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است. تخصص اصلی وی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه ی پزشکی و سلامت می باشد. وی سابقه ی بیش از پانزده سال تدریس دروس مختلف حوزه ی هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی، بازشناسی الگو، یادگیری ماشین، پردازش تصاویر و بینایی ماشین را در دانشگاه های مختلف تهران و شهرستان ها داشته است. از سوی دیگر انجام پروژه های کاربردی حوزه ی هوش مصنوعی و انتشار بیش از یکصد مقاله علمی معتبر در زمینه های مرتبط، موجب طرح توامان مطالب تئوری با کاربردهای عملی در تدریس ایشان گردیده است.