گرایش‌ها، دروس، ضرایب، تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی دفترچه کنکور ارشد کامپیوتر

گرایش‌ها، دروس، ضرایب، تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی دفترچه کنکور ارشد کامپیوتر

گرایش‌ها، دروس، ضرایب، تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی دفترچه کنکور ارشد کامپیوتر

سازمان سنجش کشور هر سال (اخیراً در هفته اول اسفند ماه) کنکور  ارشد کامپیوتر را برای 16 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  به طور مشترک با سؤالات یکسان (اما با ضرایب مختلف برای گرایش های گوناگون) برای دانشگاه‌های دولتی و آزاد برگزار می‌کند.


معرفی چهار گروه و 16 گرایش‌ کنکور ارشد کامپیوتر 


در کنکور ارشد کامپیوتر 16 گرایش مختلف مهندسی کامپیوتر به 4 گروه تقسیم می‌شوند. در هر گروه، ضرایب دروس یکسان است. نمره کل و سپس رتبه داوطلب در هر گروه به طور مجزا از سه گروه دیگر محاسبه می‌شود و در کل چهار رتبه در کارنامه هر داوطلب دیده می‌شود. این 4 گروه از گرایش ها عبارتند از:

1) گروه شبکه: شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، علوم و فناوری شبکه، جرم یابی دیجیتال

2) گروه هوش: هوش مصنوعی و رباتیکز، قرآن کاوی رایانشی

3) گروه معماری: معماری سیستم های کامپیوتری

4) گروه نرم افزار: نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، بیوانفورماتیک، بازی های رایانه ای، مواد انرژی و تکنولوژی های کوانتومی، یادگیری الکترونیکی، علم داده ها، مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها


ضرایب دروس در چهار گروه از گرایش‌های  کنکور  ارشد مهندسی کامپیوتر 


برای آگاهی از اهمیت دروس مختلف در کنکور ارشد کامپیوتر و نشان دادن امکان حذف برخی از دروس کم اهمیت، در جدول زیر، ضرایب هر یک از 17 درس کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر (2 درس زبان، 4 درس ریاضی و 11 درس تخصصی) برای 4 گروه از گرایش‌های مهندسی کامپیوتر دیده می‎‌شود. فرض کنید هدف شما قبولی در گرایش مهندسی نرم‌افزار رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه‌های برتر کشور مثل شریف، تهران یا امیرکبیر است. چهارمین ردیف این جدول که با رنگ قرمز مشخص و پر رنگ شده است، ضرایب مربوط به انتخاب شما را نشان می‌دهد. این ردیف نشان می‌دهد که در گرایش مهندسی نرم‌افزار، زبان انگلیسی دارای کمترین اهمیت و 9 درس ساختمان، الگوریتم، هوش، سیستم عامل، شبکه، پایگاه، منطقی، معماری و دیجیتال از بالاترین ضریب و بیشترین اهمیت برخوردارند.


گروه

ضریب زبان عمومی و تخصصیضریب ریاضی 1 و 2، آمار و گسستهضریب نظریه و سیگنالضریب ساختمان، الگوریتم و هوشضریب منطقی، معماری و دیجیتالضریب سیستم، شبکه و پایگاه

1-گروه شبکه

1

2

2

3

3

4

2-گروه هوش

1

2

3

4

2

3

3-گروه معماری

1

2

2

3

4

3

4-گروه نرم افزار

1

2

2

4

3

3


دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد رشته 1277)


در دفترچه سؤالات کنکور ارشد کامپیوتر چند سال اخیر، سؤالات زبان عمومی و تخصصی، چهار درس ریاضی و یازده درس تخصص با هم در یک دفترچه با زمان بندی مشترک به داوطلبین داده می‌شود. بنابراین امکان حذف دروسی مثل ریاضی و اختصاص وقت آن به دروس تخصصی با اهمیت بالاتر وجود دارد. به عنوان مثال، در دفترچه های سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال‌های اخیر، تعداد 120 سؤال در سه دسته 1) زبان عمومی و تخصصی 2) ریاضیات و 3) دروس تخصصی جمعاً به مدت 240 دقیقه (یعنی دقیقاً 2 دقیقه زمان برای پاسخگویی به هر سؤال) دیده می شود.


تصویر

تعداد دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر


تعداد کل دروس این آزمون 17 درس، شامل 2 درس زبان، 4 درس ریاضیات و 11 درس تخصصی می باشد. 11 درس تخصصی به چهار گروه (متشکل از 2 تا 3 درس) تقسیم می شود که هر گروه در هر گرایش ضریب خاص خودش را دارد.

 

دروس زبان


این دروس که جمعاً در دفترچه کنکور، 30 سؤال (1 تا 30) را به خود اختصاص می دهند شامل 2 درس زیر است:


1- زبان عمومی (انگلیسی)


زبان عمومی انگلیسی، معمولاً 15 تست آزمون (سؤالات 1 تا 15) را به خود اختصاص می دهد. بخش A. Vocabulary متشکل از 10 سؤال 1 تا 10 (10 لغت) می باشد و بخش B. Cloze Test متشکل از 5 سؤال 11 تا 15 (5 جای خالی) است.


2- زبان تخصصی (انگلیسی) : 15 تست


زبان تخصصی انگلیسی، معمولاً 15 تست آزمون (سؤالات 16 تا 30) را به خود اختصاص می دهد. این سؤالات معمولاً به صورت 3 تا Passage جداگانه (Reading comprehension) ارائه می شود که هر کدام از این سه متن، حدود 5 سؤال را در بر می گیرد.

مثلاً در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  1401، سه متن در سه زمینه زیر داده شده است که هر کدام 5 سؤال داشته است:

الف) پرس و جوی کلمات کلیدی در موتورهای جستجو (5 سؤال)

 ب) ترمیم داده های خراب در اثر بد سکتور (5 سؤال)

ج) شبکه های کامپیوتری سوئیچینگ بسته ای بدون اتصال (5 سؤال)

 

دروس ریاضیات


این گروه درسی که جمعاً در دفترچه کنکور، 20سؤال (31 تا 50) را به خود اختصاص می دهند شامل 4 درس زیر است:

1- ریاضی عمومی 1

2- ریاضی عمومی 2

3- آمار و احتمال مهندسی

4- ریاضی گسسته

به عنوان مثال، در کنکور 1401، ریاضی عمومی 1 و 2 جمعاً 6 سؤال (31 تا 36)، آمار و احتمال مهندسی 7 سؤال (37 تا  43) و ریاضی گسسته 7 سؤال (44 تا 50) را به خود اختصاص داده اند.

 

دروس تخصصی


این دروس که جمعاً در دفترچه کنکور، 70سؤال (51 تا 120) را به خود اختصاص می دهند شامل 4 گروه تخصصی زیر است:

 

1- دروس تخصصی 1: 


این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  10 سؤال (51 تا 60)  می باشد و 2 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها: شامل 5 سؤال (51 تا 55)

ب) سیگنال‌ها و سیستم‌ها: شامل 5 سؤال (56 تا 60)


2- دروس تخصصی 2:


این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  20 سؤال (61 تا 80)  می باشد و 3 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) ساختمان داده‌ها: شامل 6 سؤال (از سؤال 61 تا 66)

ب) طراحی الگوریتم‌: شامل 6 سؤال (از سؤال 67 تا 72)

ج) هوش مصنوعی: شامل 8 سؤال (از سؤال 73 تا 80)

 

3- دروس تخصصی 3: 


این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  20 سؤال (81 تا 100)  می باشد و 3 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) مدار منطقی: شامل 7 سؤال (81 تا 87)

ب) معماری کامپیوتر: شامل 7 سؤال (88 تا 94)

ج) الکترونیک دیجیتال: شامل 6 سؤال (95 تا 100)

 

4- دروس تخصصی 4: 


این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  20 سؤال (101 تا 120)  می باشد و 3 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) سیستم عامل: شامل 7 سؤال (101 تا 107)

ب) شبکه های کامپیوتری: شامل 7 سؤال (108 تا 114)

ج) پایگاه داده: شامل 6 سؤال (115 تا 120)

 

ضرایب زبان، ریاضیات و دروس تخصصی 1 تا تخصصی 4 در 16 گرایش و رشته مهندسی کامپیوتر (کد 1277)


جدول زیر، ضرایب 17 درس کنکور ارشد کامپیوتر (2 درس زبان، 4 درس ریاضی و 11 درس تخصصی) را برای 16 گرایش از 4 گروه رشته مهندسی کامپیوتر را نشان می‌دهد. فرض کنید هدف شما قبولی در گرایش مهندسی نرم‌افزار رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه‌های برتر کشور مثل شریف، تهران یا امیرکبیر است. پنجمین ردیف این جدول که با رنگ قرمز مشخص و پر رنگ شده است، ضرایب مربوط به انتخاب شما را نشان می‌دهد.

رشته

گرایش

کد ضریب

ضریب زبان

ضریب ریاضیات

ضریب تخصصی 1

ضریب تخصصی 2

ضریب تخصصی 3

ضریب تخصصی 4

1-مهندسی کامپیوتر

1-شبکه های کامپیوتری

1

1

2

2

3

3

4

1-مهندسی کامپیوتر

2-رایانش امن

1

1

2

2

3

3

4

1-مهندسی کامپیوتر

3-هوش مصنوعی و رباتیکز

2

1

2

3

4

2

3

1-مهندسی کامپیوتر

4-معماری سیستم های کامپیوتری

3

1

2

2

3

4

3

1-مهندسی کامپیوتر

5-نرم افزار

4

1

2

2

4

3

3

1-مهندسی کامپیوتر

6-بیوانفورماتیک

4

1

2

2

4

3

3

1-مهندسی کامپیوتر

7-علوم داده

4

1

2

2

4

3

3

1-مهندسی کامپیوتر

8-بازی های رایانه ای

4

1

2

2

4

3

3

2-الگوریتم ها و محاسبات

-

4

1

2

2

4

3

3

3-قران کاوی رایانشی

-

2

1

2

3

4

2

3

4-علوم و فناوری شبکه

-

1

1

2

2

3

3

4

5-مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

-

4

1

2

2

4

3

3

6-یادگیری الکترونیکی

-

4

1

2

2

4

3

3

7-مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان (ویژه فرهنگیان)

-

4

1

2

2

4

3

3

8-علم داده ها

-

4

1

2

2

4

3

3

9-جرم یابی دیجیتال

-

1

1

2

2

3

3

4

حذف چه دروسی در کنکور مهندسی کامپیوتر  کم خطر است؟


یکی از دغدغه های مهم داوطلبان کنکور  ارشد مهندسی کامپیوتر این است که چگونه در یک بازه کوتاه 6 تا 9 ماهه خود را برای 17 درس سنگین آماده نمایند. سؤال مهم اغلب ابن عزیزان این است که آیا می توانند مثلاً 6 یا 7 درس را حذف کنند و نتیجه خوبی بگیرند؟ اگر بله، کدام درس ها را می توانند کنار بگذارند؟ در ادامه مطالبی را در این خصوص ارائه خواهیم کرد.