مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش
دکترای مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش

ابزار های مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش

مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش

سازمان سنجش آموزش کشور برای داوطلبانی که قصد ورود به دوره تحصیلات تکمیلی دکتری مهندسی کامپیوتر- گرایش شبکه و رایانش را دارند، رشته و گرایش جداگانه ای را در آزمون دکتری قرار داده است. در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. دفترچه دوم شامل دروس تخصصی سطح کارشناسی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و دروس تخصصی سطح کارشناسی ارشد (سیستم عامل پیشرفته و شبکه های کامپیوتری پیشرفته) است. در سوالات درس سیستم عامل پیشرفته به وضوح از درس سیستم عامل دوره کارشناسی نیز چند سؤال می آید. بنابراین این دسته از داوطلبان باید 7 درس را مطالعه نمایند. سوالات درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته از نظر سیلابس مانند درس شبکه های کامپیوتری دوره کارشناسی است، اما سطح سوالات بالاتر است. فرآیند پذیرش دکتری متفاوت از سایر آزمون ها بوده و دارای مرحله مصاحبه نیز می باشد.

دوره های مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش پرلایک

اساتید مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش پرلایک