شبکه پیشرفته
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته

دوره های شبکه پیشرفته پرلایک

ابزار های شبکه پیشرفته

شبکه پیشرفته

درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته یکی از مهم ترین دروس کنکور دکترای مهندسی کامپیوتر - گرایش شبکه و رایانش است. در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. دفترچه دوم شامل دروس تخصصی سطح کارشناسی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و دروس تخصصی سطح کارشناسی ارشد (سیستم عامل پیشرفته و شبکه های کامپیوتری پیشرفته) است. سوالات درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته از نظر سرفصل و سیلابس مانند سوالات درس شبکه های کامپیوتری کنکور ارشد کامپیوتر است اما سطح سؤالات بالاتر است.

اساتید شبکه پیشرفته پرلایک