زبان عمومی دکتری
زبان دکترا

دوره های زبان عمومی دکتری پرلایک

ابزار های زبان عمومی دکتری

زبان عمومی دکتری

درس زبان عمومی یکی از مهم ترین دروس کنکور دکتری در تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها است. ‌در این آزمون سؤالات 6 درس در دو دفترچه مجزا با زمان بندی جداگانه به داوطلبان عرضه می شود. دفترچه اول شامل دروس عمومی (زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی) است. زبان عمومی معمولاً 30 تست دارد که در سال های اخیر حدود 12 تست واژگان، 8 تست گرامر و 10 تست درک مطلب داشته است. واژگان که علاوه بر 12 تست جدا تأثیر به سزایی در درک مطلب نیز دارد حداقل 50 درصد از وزن درس زبان عمومی را به خود اختصاص داده است. در کلاس زبان عمومی دکتری پرلایک، هم واژگان، هم گرامر و هم درک مطلب مورد توجه خاص قرار می گیرد.

اساتید زبان عمومی دکتری پرلایک