استنتاج در منطق مرتبه اول- پارت2

استنتاج در منطق مرتبه اول- پارت2

توضیحات

استنتاج در منطق مرتبه اول

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.