عامل‌های هوشمند (منطقی)

عامل‌های هوشمند (منطقی)

توضیحات

عامل‌های هوشمند (منطقی)

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.