جستجوی رقابتی ( تخاصصی ) و بازی‌ها

جستجوی رقابتی ( تخاصصی ) و بازی‌ها

توضیحات

جستجوی رقابتی ( تخاصصی ) و بازی‌ها

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.