جستجو در محیط‌های پیچیده

جستجو در محیط‌های پیچیده

توضیحات

جستجو در محیط‌های پیچیده

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.