روان‌شناسی رشد: دوران نوجوانی

روان‌شناسی رشد: دوران نوجوانی

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) سومین جلسه از درس روانشناسی رشد که از مهم‌ترین دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد فاطمه تقی زاده، مبحث رشد در دوران نوجوانی را تدریس می‌نمایند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

روانشناسی رشد

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.