پیش‌گفتار

پیش‌گفتار

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه از درس روانشناسی رشد که از مهم‌ترین دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد فاطمه تقی زاده، اصول، تعاریف و مفاهیم اولیه درس را بیان می‌نمایند و دیدگاه عمر و تاریخچه روانشناسی رشد را مورد بجث قرار می‌دهند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

روانشناسی رشد

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.