روان شناسی رشد: رشد در نوباوگی، اوایل کودکی و اواسط کودکی

روان شناسی رشد: رشد در نوباوگی، اوایل کودکی و اواسط کودکی

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) دومین جلسه از درس روانشناسی رشد که از مهم‌ترین دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد فاطمه تقی زاده، مبحث رشد در نوباوگی، اوایل کودکی و اواسط کودکی را تدریس می‌نمایند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

روانشناسی رشد

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.