نظریه‌های تحولی رشد ( رشد شناختی ): پیاژه، ویگوتسکی، برونر

نظریه‌های تحولی رشد ( رشد شناختی ): پیاژه، ویگوتسکی، برونر

توضیحات

نظریه‌های تحولی رشد ( رشد شناختی ): پیاژه، ویگوتسکی، برونر

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

روانشناسی تربیتی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.