یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی

یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه از درس روانشناسی تربیتی که از مهم‌ترین دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است و منبع اصلی آن کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی‌اکبر سیف است، خانم دکتر شیما شهرکی قدیمی، اصول و مفاهیم اولیه درس را بیان می‌نمایند و مفاهیم و تعاریف و نکات مربوط به یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی را مورد بجث قرار می‌دهند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

روانشناسی تربیتی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.