خدمات اسلام به ایران (4)

خدمات اسلام به ایران (4)

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) هفتمین جلسه (خدمات اسلام به ایران (4)) از درس خدمات متقابل اسلام و ایران اثر استاد شهید مرتضی مطهری که از مهم‌ترین دروس حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد زهرا ولدخانی، قسمت چهارم از بخش خدمات اسلام به ایران را ارائه می‌دهند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

خدمات متقابل اسلام و ایران

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.