اسلام از نظر ملیت ایرانی (1)

اسلام از نظر ملیت ایرانی (1)

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) دومین جلسه (اسلام از نظر ملیت ایرانی (1)) درس خدمات متقابل اسلام و ایران اثر استاد شهید مرتضی مطهری که از مهم‌ترین دروس حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد زهرا ولدخانی، بخش اول از مبحث اسلام از نظر ملیت ایران را ارائه می‌دهند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

خدمات متقابل اسلام و ایران

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.