ناسیونالیسم و معیارهای آن

ناسیونالیسم و معیارهای آن

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه (پیش‌گفتار) درس خدمات متقابل اسلام و ایران اثر استاد شهید مرتضی مطهری که از مهم‌ترین دروس حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد زهرا ولدخانی، اصول و مفاهیم اولیه درس را بیان می‌نمایند و ناسیونالیسم و معیارهای آن را تبیین می‌نمایند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

خدمات متقابل اسلام و ایران

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.