اعداد ممیز شناور

اعداد ممیز شناور

توضیحات

در جلسه دهم نکته و تست معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با عنوان «نکته و تست اعداد ممیز شناور»، فصل هشتم (اعداد ممیز شناور) درس معماری کامپیوتر مرور می‌شود و نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 10 تست منتخب از دهه 80 و دهه 90 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.