زبان‌های توصیف سخت‌افزار (HDL) - بخش (1)

زبان‌های توصیف سخت‌افزار (HDL) - بخش (1)

توضیحات

در جلسه اول نکته و تست معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با عنوان «زبان‌های توصیف سخت‌افزار (HDL) - بخش (1)»، بخش RTL از فصل اول درس معماری کامپیوتر مرور می‌شود و نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 16 تست منتخب از دهه 80 و دهه 90 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.