معماری و طراحی پردازنده - بخش (3)

معماری و طراحی پردازنده - بخش (3)

توضیحات

در جلسه پنجم نکته و تست معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با عنوان «معماری و طراحی پردازنده - بخش (3)»، بخش آخر از سه بخش فصول دوم (معماری پردازنده) و سوم (طراحی پردازنده) درس معماری کامپیوتر مرور می‌شود و نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 11 تست منتخب دیگر از دهه 80 و دهه 90 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.