حافظه، Cache، برگ‌برگ‌سازی

حافظه، Cache، برگ‌برگ‌سازی

توضیحات

در جلسه ششم نکته و تست معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با عنوان «حافظه، Cache، برگ‌برگ‌سازی»، فصل چهارم (سازمان حافظه) درس معماری کامپیوتر مرور می‌شود و نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 30 تست منتخب از دهه 80 و دهه 90 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.