کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1399

کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1399

توضیحات

در این جلسه از نکته و تست درس شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، تمامی تست های درس شبکه کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1399 (6 تست) به صورت کاملاً تشریحی حل می‌شود و نکات مربوطه مرور می‌شود.