کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1401

کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1401

توضیحات

در این جلسه از نکته و تست درس شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، تمامی تست های درس شبکه کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1401 (6 تست) به صورت کاملاً تشریحی حل می‌شود و نکات مربوطه مرور می‌شود.