کنکور دکتری شبکه و رایانش 1401

کنکور دکتری شبکه و رایانش 1401

توضیحات

در این جلسه نکته و تست درس شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، تمامی تست های درس شبکه کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش شبکه و رایانش 1401 (15 تست) به صورت کاملاً تشریحی حل می‌شود و نکات مربوطه مرور می‌شود.