کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1400

کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1400

توضیحات

در این جلسه از نکته و تست درس شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، تمامی تست های درس شبکه کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 1400 (6 تست) به صورت کاملاً تشریحی حل می‌شود و نکات مربوطه مرور می‌شود.