شرایط استفاده از سهمیه‌ها در کنکور ارشد 1404

شرایط استفاده از سهمیه‌ها در کنکور ارشد 1404

شرایط استفاده از سهمیه‌ها در کنکور ارشد 1404

شرایط استفاده از سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

 

سهمیه‌ها در کنکور ارشد به دو دسته رزمندگان و ایثارگران تقسیم شده و به افراد دارای شرایط به شرح زیر تعلق می‌گیرد. مشمولان استفاده از این سهمیه‌ها برای استفاده از تسهیلات ارائه شده باید نوع سهمیه خود را در فرم اینترنتی ثبت نام خود مشخص نمایند. سهمیه های آزمون کارشناسی ارشد به شرح زیر است:

 

سهمیه رزمندگان:

 

کلیه رزمندگان دارای 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که حداقل 6 ماه پیوسته و یا 9 ماه ناپیوسته به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند در صورت کسب حد نصاب علمی لازم مجاز به استفاده از سهمیه رزمندگان کنکور ارشد خواهند بود.

 

سهمیه ایثارگران:

 

سهمیه ایثارگران به دو دسته 5 درصدی و 25 درصدی تقسیم می‌شود و به داوطلبان دارای شرایط زیر تعلق می گیرد:

1. همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و نیز جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. این دسته مشمول سهمیه 25 درصدی ایثارگران می‌شوند.

2. جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه. این دسته مشمول سهمیه  5 درصدی ایثارگران می‌شوند.

 داوطلبان مشمول این سهمیه توجه داشته باشند که حد نصاب نمره ایثارگران (مشمول ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی) 70 % نمره آخرین فرد پذیرفته شـده در گـزینش آزاد در هـر كد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان 80 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر كد رشته محل می باشد.

 

استعداد درخشان:


 داوطلبانی که دارای معدل بالا در مقطع کارشناسی ارشد بوده و یا استعداد درخشان هستند می‌توانند شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور را مطالعه کرده و سپس اگر واجد شرایط مذکور بودند در این فرآیند شرکت کنند. فراخوان های مربوط به استعداد درخشان ارشد معمولا از آبان ماه شروع و تا مرداد سال جاری ادامه پیدا می کند.

 از سهمیه استعداد درخشان می توان در کارشناسی ارشدبا کنکور نیز به صورت سهمیه شاگرد اولی استفاده نمود. همه داوطلبانی که قصد استفاده از سهمیه شاگرد اولی در کارشناسی ارشد را دارند ابتدا باید در کنکور ارشد شرکت نموده و  مجاز به انتخاب رشته ارشد شوند. سازمان سنجش حداکثر 10 درصد ظرفیت مازاد برای هر رشته محل را به پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد این سهمیه اختصاص می‌دهد.

نکته: به دلیل عدم انتشار دفترچه مجزایی تحت عنوان دفترچه ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد تمامی شرایط و ضوابط ذکر شده در این مطلب شامل حال متقاضیان رشته محل های دانشگاه آزاد نیز می‌شود.