تست واژگان کنکور دکتری – علوم انسانی 1402

تست واژگان کنکور دکتری – علوم انسانی 1402

توضیحات

در جلسه بیستم درس زبان عمومی کنکور دکتری با عنوان «تست واژگان کنکور دکتری – علوم انسانی 1402» که توسط دکتر البرزی ارائه می‌شود، 10 تست از واژگان کنکور دکتری – علوم انسانی 1402 تحلیل می‌شود. در طی تحلیل و تشریح این 10 تست، حداقل 200 واژه به دانشجو آموزش داده شده و بسیاری از واژه‌ها توسط این استاد بزرگ که یک واژه شناس سرشناس در کشور می‌باشد، ریشه‌یابی می‌گردد تا دانشجو بتواند تست‌های مشابه با کلمات پر تکرار آموزش داده شده را نیز بزند. در جلسات اول تا نوزدهم این درس، 190 تست واژگان کنکور دکتری – فنی و مهندسی از سال 93 تا 1402 و کنکور دکتری – علوم انسانی از 93 تا 1401 بررسی شده بود. دقت کنید مطالعه زبان عمومی فنی و مهندسی به داوطلبان علوم انسانی و بالعکس توصیه می‌شود، چون بارها از سؤالات یک گروه در سال‌های بعد در کنکور دکتری گروه دیگر آمده است. در ادامه، بعد از بخش واژگان، بخش گرامر خواهد آمد که در آن بخش نیز کلیه تست‌های گرامر آزمون‌های زبان عمومی دکتری رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی سال‌های اخیر بررسی و تجزیه تحلیل خواهد شد. سپس در انتها نوبت به بخش درک مطلب خواهد رسید و تست‌های مربوطه تشریح و حل خواهد شد.

هزینه دوره:
2,500,000 تومان2,000,000 تومان

زبان دکتری