مدل‌ها، مراحل و چالش‌های شناسایی الگو

مدل‌ها، مراحل و چالش‌های شناسایی الگو

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه از پیش‌گفتار درس شناسایس الگو یا بازشناسی الگو (Pattern Recognition) که از مهم‌ترین دروس تخصصی دکتری مهندسی کامپیوتر در گرایش هوش مصنوعی است؛ جناب آقای دکتر سید وهاب شجاع‌الدینی، مدل‌ها، مراحل و چالش‌های شناسایی الگو را بیان می‌نمایند.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

شناسایی الگو

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.