اصول و مفاهیم اولیه و کاربردهای شناسایی الگو

اصول و مفاهیم اولیه و کاربردهای شناسایی الگو

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه از پیش‌گفتار درس شناسایس الگو یا بازشناسی الگو (Pattern Recognition) که از مهم‌ترین دروس تخصصی دکتری مهندسی کامپیوتر در گرایش هوش مصنوعی است؛ جناب آقای دکتر سید وهاب شجاع‌الدینی، اصول و مفاهیم اولیه و کاربردهای شناسایی الگو را بیان می‌نمایند و درس را به زبان ساده از بالا نگاه می‌کنند.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

شناسایی الگو

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.