جلسه ششم

جلسه ششم

توضیحات

جلسه ششم نکته و تست ساختمان داده استاد طورانی

هزینه دوره:
600,000 تومان570,000 تومان

نکته و تست ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.