جلسه دوم

جلسه دوم

توضیحات

جلسه دوم نکته و تست ساختمان داده استاد طورانی

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.