جلسه سوم

جلسه سوم

توضیحات

جلسه سوم نکته و تست ساختمان داده استاد طورانی

هزینه دوره:
600,000 تومان570,000 تومان

نکته و تست ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.