ماشین با حالات محدود (FSM)

ماشین با حالات محدود (FSM)

توضیحات

در جلسه سوم نکته و تست مدار منطقی دکتر حقیقت با عنوان «ماشین با حالات محدود (FSM)»، 16 تست منتخب از تست‌های کنکور برای فصل مهم FSM مطرح و حل کاملاً تشریحی آنها همراه با مرور نکات مربوطه ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
800,000 تومان640,000 تومان

نکته و تست مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.