مخاطره و مسابقه

مخاطره و مسابقه

توضیحات

در جلسه اول نکته و تست مدار منطقی دکتر حقیقت با عنوان «مخاطره و مسابقه»، فصل بسیار مهم مخاطره و مسابقه مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 11 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.

هزینه دوره:
800,000 تومان640,000 تومان

نکته و تست مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.