حافظه: لچ و فلیپ‌فلاپ

حافظه: لچ و فلیپ‌فلاپ

توضیحات

در جلسه دوم نکته و تست مدار منطقی دکتر حقیقت با عنوان «حافظه: لچ و فلیپ‌فلاپ»، 5 تست منتخب از تست‌های کنکور و تألیفی برای فصل مهم حافظه مطرح و حل تشریحی آنها همراه با مرور نکات مربوطه ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
800,000 تومان640,000 تومان

نکته و تست مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.